Villkor

Vi på Nordisk Tältbutik AB har ambitionen att alltid ge hög service till våra kunder, och därför arbetar vi efter nedanstående köpvillkor. Vid frågor kontakta oss gärna.

Priser

Alla priser är i SEK inkl moms. Priset som gäller är det som är angivit den dag kunden gör sin beställning. Eventuella fraktkostnader redovisas innan kunden bekräftar köpet. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar på grund av ändrad moms eller onormalt stora förändringar i inköpspriser utanför Nordisk Tältbutik AB´s kontroll. Vi reserverar oss för eventuella prisfel.

Beställning

Alla beställningar som görs på Nordisk Tältbutik AB´s webbplats är bindande. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Nordisk Tältbutik AB lider ekonomiskt eller annan skada kommer att polisanmälas. IP-numret för den dator beställningen görs ifrån loggas och lämnas till polisen i samband med en polisanmälan. Personer under 18 år är inte berättigade att beställa från Nordisk Tältbutik AB utan målsmans medgivande.

Betalning

På www.nordisktaltbutik.se kan du välja mellan flera olika betalningsmetoder. Välj den metod och leverans som passar dig bäst när du kommer till kassan, innan du bekräftar köpet. Minderåriga (under 18 år) får inte genomföra köp utan målsmans godkännande.

 

Kortbetalning: Vi accepterar Visa och Master. Kortbetalningen sker över en säker uppkoppling med SSL-kryptering. 

 

 

Frakter

Frakt till företag utan avisering: Det måste finnas personal på plats mån-fred mellan 7 och 17 för att ta emot varorna när fraktbolaget kommer. Om inte, kommer företaget efterdebiteras en kostnad på 1250 kronor.

Hemleverans och frakt med avisering: Fraktbolaget aviserar via sms eller telefon dagen innan leverans. Om det ändå inte finns någon på plats på avtalad tid kommer du som kund efterdebiteras en kostnad på 1250 kronor.

Hämtning på terminal: Hämtning ska göras senast tre dagar efter du fått besked om att godset finns på terminal. Efter tre dagar debiteras du en lagerkostnad som beräknas efter vikt och volym på de beställda varorna.

Tillägg på fraktkostnaden tillkommer om en lastbil ej kan komma fram på grund av begränsad framkomlighet eller lokala trafikföreskrifter.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrade omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Nordisk Tältbutik AB´s sida, som gör att Nordisk Tältbutik AB ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, ska utgöra grund till att Nordisk Tältbutik AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

GDPR

Enligt den nya personupplysningslagen, GDPR, måste varje företag kunna redogöra för vilka personuppgifter som sparas och vad de används till.
När du beställer varor från Nordisk Tältbutik AB samlar vi in en följande personuppgifter om dig som kund:
•    Ditt Namn
•    Din adress
•    Ditt personnummer
•    Ditt mobiltelefonnummer
•    Din E-postadress
•    IP-adressen som du beställer ifrån

Detta för att kunna bedriva en bra internet-handel och ha nöjda kunder. När vi samlar in personuppgifter på vår hemsida sker det alltid med ditt uttryckliga samtycke. Du informeras om exakt vilken information som samlas in och varför.

Dina personuppgifter lagras hos Nordisk Tältbutik AB. Alla data behandlas som konfidentiell information och används i samband med din beställning och till fraktbolagen vi samarbetar med. Ditt telefonnummer/E-postadress används endast om det finns problem med din beställning och/eller för att informera om din leverans. Du får inga säljsamtal från oss.

Till våra fraktbolag lämnar vi ut namn, adress, telefonnummer och E-postadress. Inga upplysningar lämnas ut eller säljs till tredje part.

De registrerade uppgifterna sparas i max 8 år och sedan raderas de.
Som kund hos Nordisk Tältbutik AB har du alltid rätt att invända mot registreringen, granska uppgifterna vi har om dig och kräva att de plockas bort. Detta görs enklast via E-mail till info@taltbutik.se

Övrigt

Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning. Färgavvikelser pga. bildåtergivningen kan variera på olika bildskärmar. Vi förbehåller oss rätten att det kan förekomma vissa fel i prissättning, måttsättning, texter samt tryckfel på vårt sortiment förekommande produkter.

Retur och reklamation

 

Ångerrätt och distansavtalslagen

Som kund har du alltid ångerrätt enligt distansavtalslagen. Det innebär att du som köper, en vara på postorder eller via telefon, TV-shop eller internet, har enligt distansavtalslagen en ångerrätt som ger dig möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar. Ångerfristen börjar löpa den dag du mottagit varan. Du har rätt att öppna och kontrollera den mottagna varan. Enligt nämnda lag gäller också att varan ska kunna återlämnas i väsentligt oförändrat skick. Efter det att du skickat tillbaka varan (i dess originalförpackning) betalar Nordisk Tältbutik AB, senast inom 30 dagar tillbaka det du ursprungligen betalat för varan samt frakt. Du förpliktigar dig själv att stå för transportrisken samt returfrakt. Vänligen kontakta vår kundtjänst i de fall retur av varor blir aktuellt. Detta för att ange bankkonto (bank, clearingnummer samt kontonummer) för återbetalning.

 

Transportskador

Eventuella transportskador som upptäcks i samband med leverans bör påpekas till transportören. Detta underlättar och påskyndar den fortsatta hanteringen av reklamationen. Kontrollera därför godset noga redan vid leveransen. Eventuell dold transportskada anmäls snarast till Nordisk Tältbutik AB´s kundtjänst. För att underlätta den fortsatta hanteringen av er reklamation är det en fördel att ta en digitalbild av skadan och mejla till kundtjänst (info@taltbutik.se).

 

Reklamation

Vid eventuell reklamation, pga. skada på produkten kontaktas kundtjänst. Hanteringen av er reklamation underlättas om skadan kan fotograferas digitalt och kan mejlas till info@taltbutik.se. Ange även ordernummer vid kontakt med kundtjänst. Vid en eventuell tvist följer Nordisk Tältbutik AB ARN´s (Allmänna Reklamations Nämndens) rekommendationer.