Retur och reklamation

Ångerrätt och distansavtalslagen

Som kund har du alltid ångerrätt enligt distansavtalslagen. Det innebär att du som köper, en vara på postorder eller via telefon, TV-shop eller internet, har enligt distansavtalslagen en ångerrätt som ger dig möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar. Ångerfristen börjar löpa den dag du mottagit varan. Du har rätt att öppna och kontrollera den mottagna varan. Enligt nämnda lag gäller också att varan ska kunna återlämnas i väsentligt oförändrat skick. Efter det att du skickat tillbaka varan (i dess originalförpackning) betalar Nordisk Tältbutik AB, senast inom 30 dagar tillbaka det du ursprungligen betalat för varan samt frakt. Du förpliktigar dig själv att stå för transportrisken samt returfrakt. Vänligen kontakta vår kundtjänst i de fall retur av varor blir aktuellt. Detta för att ange bankkonto (bank, clearingnummer samt kontonummer) för återbetalning.

Transportskador

Eventuella transportskador som upptäcks i samband med leverans bör påpekas till transportören. Detta underlättar och påskyndar den fortsatta hanteringen av reklamationen. Kontrollera därför godset noga redan vid leveransen. Eventuell dold transportskada anmäls snarast till Nordisk Tältbutik AB´s kundtjänst. För att underlätta den fortsatta hanteringen av er reklamation är det en fördel att ta en digitalbild av skadan och mejla till kundtjänst (info@taltbutik.se).

Reklamation

Vid eventuell reklamation, pga. skada på produkten kontaktas kundtjänst. Hanteringen av er reklamation underlättas om skadan kan fotograferas digitalt och kan mejlas till info@taltbutik.se. Ange även ordernummer vid kontakt med kundtjänst. Vid en eventuell tvist följer Nordisk Tältbutik AB ARN´s (Allmänna Reklamations Nämndens) rekommendationer.